Privacy policy

Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.

1. Website

De eigenaar van deze website is

B.V.B.A. Suere,

Waterputdreef 6

8020 Oostkamp,

België

Tel: +32(0)50 34 16 74,

Fax: +32(0)50 27 67 63

E-mail: suere@suere.be

BTW: BE 0 439 286 274

HR: 70812

Als u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden wordt u verzocht de website te verlaten. B.V.B.A. Suere behoudt zich het recht voor deze voorwaarden periodisch aan te passen waarna de leden op de hoogte zullen worden gebracht van deze wijzigingen. Wanneer u na deze kennisgeving de website blijft gebruiken verklaart u zich akkoord met de doorgevoerde wijzigingen. B.V.B.A. Suere kan eventueel andere diensten aanbieden aan de gebruikers van deze site. In dat geval zullen de geldende voorwaarden apart worden medegedeeld.

2. Toegankelijkheid

B.V.B.A. Suere probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.

3. Verantwoordelijkheid

B.V.B.A. Suere weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. B.V.B.A. Suere verzekert niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden.

4. Derde partijen

U kan via deze website in contact komen met derde partijen via links die in deze website zijn opgenomen. U verklaart zich akkoord met het feit dat deze communicatie enkel tussen u en deze derde partij wordt gevoerd en dat naam hier geen deel van uitmaakt en dat u B.V.B.A. Suere niet verantwoordelijk zal stellen mocht deze communicatie tot schade lijden.

De website kan links bevatten naar andere websites door derde partijen beheerd. B.V.B.A. Suere kan geen permanente controle op deze sites uitoefenen. Het opnemen van deze links betekent niet dat naam akkoord gaat met de inhoud en naam vertegenwoordigt onder geen beding deze derde partij.

5. Copyright

U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van B.V.B.A. Suere . Als u materiaal van derden wenst te gebruiken dient u de copyright eigenaar te contacteren. De inhoud van deze website wordt beschermd door de auteursrechten van naam.

6. Systeem integriteit

U mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website en geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting voor de website te vormen.

7. Bevoegde wethouder

Deze voorwaarden en condities vallen onder Belgische wetgeving. Enige betwisting zal worden behandeld door de rechtbank van Brugge.

 

Privacy verklaring

B.V.B.A. Suere draagt zorg voor uw privacy. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. In dit geval handelt B.V.B.A. Suere daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). De persoonlijke gegevens beperken zich enkel tot uw e-mailadres.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is B.V.B.A. Suere; Waterputdreef 6, 8020 Oostkamp

Kennisname

U kan van deze persoonsgegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan B.V.B.A. Suere (brief, fax of e-mail) en ze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen. Indien u niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van email marketing, zullen uw gegevens op uw verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw toekomstig bezoek aan onze site vlotter te laten verlopen. Een cookie is een klein stukje tekst dat op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden veel gebruikt om een hoger functionaliteit, en dus betere dienst, aan de bezoekers te kunnen aanbieden. [U kan het gebruik van cookies uitschakelen, al leidt dit er wel toe dat effecten opsommen die ten gevolge van het uitschakelen van cookies worden veroorzaakt.]

Veiligheid

B.V.B.A. Suere verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Toestemming

Door u akkoord te verklaren met deze voorwaarden en condities geeft u ook uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.